Steeds meer vrouwen in de wetenschap, maar de top blijft achter

Hoe hoger de wetenschappelijke functie, hoe minder vrouwen er te vinden zijn. Van degenen die hun eerste stap in de wetenschap zetten – de promovendi – is 44 procent vrouw. In de universitaire top – de hoogleraren – is zelfs maar een kwart vrouw. Op deze Internationale Dag van Vrouwen en Meisjes in de Wetenschap wijzen hoogleraar Hanneke Takkenberg en universitair docent Ruth van Veelen in gesprek met NU.nl de cultuur aan als belangrijkste oorzaak.