Sporttuchtinstituut krijgt laatste jaren veel meer meldingen over wangedrag

Bij het Instituut Sportrechtspraak (ISR) zijn in 2021 zestig meldingen over grensoverschrijdend gedrag binnengekomen. Dat is een flinke stijging ten opzichte van de jaren daarvoor. Een mogelijke verklaring is een rapport naar aanleiding van meldingen over machtsmisbruik door trainers in 2017, zegt het ISR tegen NU.nl.