Slachtoffers fataal politieoptreden vaak verward, niet-westers en man

Bij politie-incidenten die de afgelopen jaren hebben geleid tot een dodelijk slachtoffer vertoonde het slachtoffer vaak verward gedrag. Mannen van middelbare leeftijd met een niet-westerse migratieachtergrond waren bovendien oververtegenwoordigd. Dat zijn enkele conclusies van een wetenschappelijk onderzoek naar vijftig van dit soort incidenten tussen 2016 en 2020, uitgevoerd door Bureau Beke in opdracht van de politie en Rijksrecherche.