Milieucriminaliteit bedreigt mens en dier volgens OM, NVWA en politie

Milieucriminaliteit bedreigt mens, plant en dier in hun leefomgeving, heeft een lage pakkans en raakt de samenleving in de portemonnee, concludeert de Strategische Milieukamer (SMK) in het rapport Dreigingsbeeld Milieucriminaliteit 2021. Het strafrechtelijke samenwerkingsverband van onder meer de politie, het Openbaar Ministerie en de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit pleit voor meer opsporingscapaciteit, omdat de schade anders blijft voortduren.