Fiscus weigerde mogelijk vijftienduizend mensen onterecht schuldsanering

De Belastingdienst heeft een verzoek tot schuldsanering van mogelijk vijfduizend tot vijftienduizend mensen onterecht geweigerd. Dat gebeurde doordat zij waren opgenomen in de Fraude Signalering Voorziening (FSV) van de Belastingdienst, een opsporingssysteem dat niet aan de privacywetgeving bleek te voldoen. Het systeem is daarom vorig jaar uitgezet.