Coronarisiconiveau van groot aantal Veiligheidsregio’s gedaald

Het RIVM heeft de risiconiveau’s van een groot aantal Veiligheidsregio’s aangepast. Tot dinsdag was alleen het coronarisiconiveau in de veiligheidsregio’s Gooi en Vechtstreek en Zaanstreek-Waterland bijgesteld naar ‘Ernstig’. Vanaf vandaag zijn er echter elf regio’s waarin de situatie als ernstig wordt bestempeld, terwijl zes regio’s nog verder zijn afgezwakt, naar het een na laagste risiconiveau ‘zorgelijk’.